My Yahoo: trinh_minh_khoa@yahoo.com
09 123 88 999
DANH SÁCH CÁC CẦN THỦ TÀI TRỢ TRẬN SIÊU CÚP CẦN MÁY 2017 bởi: dungnoritsuhn lúc 5/22/2017 11:31:51 AM

LỊCH TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN CÂU CÁ NĂM 2017 CLB CÂU CÁ TRÀNG AN bởi: dungnoritsuhn lúc 5/22/2017 11:31:51 AM

THÀNH TÍCH CẦN THỦ TRONG CÁC GIẢI THI CÂU DO CLB TỔ CHỨC bởi: dungnoritsuhn lúc 5/22/2017 11:31:51 AM

THÔNG BÁO THI CÂU THƯỜNG KỲ CLB TRÀNG AN CHỦ NHẬT NGÀY 07/05/2017 bởi: dungnoritsuhn lúc 5/22/2017 11:31:51 AM

THÔNG BÁO THI CÂU THƯỜNG KỲ CLB TRÀNG AN CHỦ NHẬT NGÀY 04/06/2017 bởi: dungnoritsuhn lúc 5/22/2017 11:31:51 AM

CĂN CỨ TÍNH ĐIỂM BẢNG XẾP HẠNG CẦN THỦ NĂM 2016 bởi: dungnoritsuhn lúc 11/18/2016 9:46:51 AM

I find it hard to think of a Pandora charm bởi: Herimosa lúc 5/29/2017 4:15:55 PM

How to buy the best pair of military shoes bởi: lonwaysafety lúc 5/29/2017 3:04:40 PM

everything must be online to buy FIFA 18 coins bởi: mandyififa lúc 5/27/2017 3:49:25 PM

Michael Vick Dog Jersey Sanctioned By Nfl bởi: Destros lúc 5/24/2017 1:05:52 PM

The Types Of Ravel shoe bởi: scott154 lúc 5/24/2017 8:59:53 AM

Chương trình đặc biệt hồ câu Vĩnh Hưng dành tặng các càn thủ câu tại hồ bởi: scott154 lúc 5/24/2017 8:57:57 AM

The right safety shoes will protect your foot bởi: wangqing lúc 5/24/2017 8:33:48 AM

THƯ MỜI THAM DỰ GIẢI THI CÂU VĨNH HƯNG MỞ RỘNG 30/11/2013 bởi: whn lúc 4/28/2017 5:37:23 PM

Kỹ thuật trồng răng implant bởi: hien93 lúc 4/28/2017 4:25:30 PM

FIFA 18 to help make your experience more enjoyable. bởi: mandyififa lúc 4/27/2017 1:25:08 PM

 

CÂU LẠC BỘ CÂU CÁ TRÀNG AN
LỊCH TỔ CHỨC CÁC GIẢI THI CÂU 2016


1. Giải thi câu thường kỳ lần 1 (Chào xuân 2016) 16.03.2016

2. Giải thi câu thường kỳ lần 2: 03.04.2016

3. Giải thi câu thường kỳ lần 3: 08.05.2016

4. Giải thi câu thường kỳ lần 4: 05.06.2016

5. Giải thi câu thường kỳ lần 5: 03.07.2016

6. Giải thi câu thường kỳ lần 6: 07.08.2016

7. Giải thi câu thường kỳ lần 7: 04.09.2016

8. Giải thi câu mừng sinh nhật lần 8: 09.10.2016

9. Giải thi câu thường kỳ lần 9: 06.11.2016

10. Giải thi câu mở rộng gặp nhau cuối năm: 25.12.2016

Trên đây là tổng số 10 giải dự kiến tổ chức trong năm 2016.
Bảng thành tích và xếp hạng sẽ được chốt vào cuối ngày 25.12.2016
 
LỊCH SỰ KIỆN CLB CÂU CÁ TRÀNG AN TỔ CHỨC 2016
THÔNG BÁO HOÃN THI CÂU GIAO LƯU NGÀY 27/07/2013 DO CLB MỄ TRÌ TỔ CHỨC
Hồ câu Sông Hồng - Khai trương 7 giờ sáng ngày 21 tháng 7 năm 2012
SHOP ĐỒ CÂU MẠNH HÀ
Điều lệ & Tiêu chí hoạt đông CLB Tràng An
KỶ LỤC TẬP THỂ TRÀNG AN..
Lượt truy cập: 35964718
Đang online: