Quản trị diễn đàn(|Quản trị diễn đàn | Quản trị diễn đàn | Quản trị diễn đàn | )Tổ chức Câu lạc bộ(|Tổ chức Câu lạc bộ | Tổ chức Câu lạc bộ | Tổ chức Câu lạc bộ | Tổ chức Câu lạc bộ | Tổ chức Câu lạc bộ | )Hoạt động sinh hoạt thường kỳ(|Hoạt động sinh hoạt thường kỳ | Hoạt động sinh hoạt thường kỳ | Hoạt động sinh hoạt thường kỳ | Hoạt động sinh hoạt thường kỳ | Hoạt động sinh hoạt thường kỳ | Hoạt động sinh hoạt thường kỳ | Hoạt động sinh hoạt thường kỳ | )Chuyên đề câu nhóm(|Chuyên đề câu nhóm | Chuyên đề câu nhóm | )Thành viên thảo luận(|Thành viên thảo luận | Thành viên thảo luận | Thành viên thảo luận | Thành viên thảo luận | Thành viên thảo luận | )Hồ câu liên kết & Shop kinh doanh(|Hồ câu liên kết & Shop kinh doanh | Hồ câu liên kết & Shop kinh doanh | Hồ câu liên kết & Shop kinh doanh | )Danh sách Hội viên

Diễn đàn Diễn đàn > Tổ chức Câu lạc bộ > Điều lệ & Tiêu chí hoạt động
  Chủ đề kích hoạt Chủ đề kích hoạt RSS Feed: Điều lệ & Tiêu chí hoạt động của Câu Lạc Bộ câu cá Tràng An
  Trợ giúp Trợ giúp  Tìm kiếm trên diễn đàn
  Nếu đây là lần đầu tiên của bạn,. Bạn có thể phải đăng ký trước khi bạn đăng bài.
Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm từ sự chọn lựa bên dưới..
Tên thành viên    Mật khẩu      Tự động đăng nhập             

Điều lệ & Tiêu chí hoạt động của Câu Lạc Bộ câu cá Tràng An


 Gửi tiếp Gửi tiếp
Author
Hiepfc Xem từ trên xuống
Khách
Khách


Ra nhập: 03/tháng tư/2011
Online Status: Offline
Tin bài: 191
  Trích đẫn Hiepfc Trích đẫn  Gửi tiếpReply Direct Link To This Post Topic: Điều lệ & Tiêu chí hoạt động của Câu Lạc Bộ câu cá Tràng An (đã có 8212 lượt xem và 6 bài trả lời) 
    Posted: 07/tháng tám/2011 vào lúc 10:57
6 ĐIỀU LỆ

CÂU LẠC BỘ CÂU CÁ TRÀNG AN


    1. Tiêu chí hoạt động của Câu Lạc Bộ

* Định hướng:

- Xây dựng Câu Lạc Bộ trở thành Trung tâm thể thao câu cá giải trí của người Hà nội

- Tạo ra một sân chơi lành mạnh và bổ ích cho tất cả mọi đối tượng khi tham gia sinh hoạt.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

- Không hoạt động liên quan đến vấn đề Chính trị

    2. Quyền hạn & Trách nhiệm của Ban Chủ Nhiệm

a. Chủ nhiệm Câu lạc Bộ

• Trách nhiệm:

- Định hướng, phát triển và xây dựng  Câu Lạc Bộ.

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Hội viên của Câu Lạc Bộ về các hoạt động do mình tổ chức. 

• Quyền hạn:

- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến sự Tồn tại & Phát triển của Câu Lạc Bộ 

- Quyền tổ chức họp bất thường, và  quyết định tối cao việc bãi miễn tư cách Thành viên của Câu Lạc Bộ thông qua Hội đồng quản trị.

- Chủ trì tất cả các buổi họp của Hội đồng quản trị Câu Lạc Bộ 

b. Phó Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ

* Trách nhiệm:

- Đại diện cho Chủ nhiệm trong những việc được Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ ủy quyền

- Trợ giúp Chủ nhiệm điều hành các họat động của Câu Lạc Bộ

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị của Câu Lạc Bộ về các hoạt động do mình tổ chức 

- Không lạm dụng quyền Thành viên trong  Ban chủ nhiệm, để tư lợi cá nhân hay vụ lợi cho các tập thể không liên quan đến họat động của Câu Lạc Bộ.

* Quyền hạn: 

- Tham dự các cuộc họp bàn về vấn đề Nhân sự & Tổ chức của Câu Lạc Bộ

- Xây dựng & Trình duyệt nội dung chính của tất cả các buổi họp Ban chủ nhiệm

- Quyền yêu cầu bãi miễn thông tin đăng về họat động của Câu Lạc Bộ trên Website

- Tham gia góp ý kiến với Chủ nhiệm về các hoạt động tổ chức Thi câu & Sự kiện của Câu Lạc Bộ

c. Ủy viên Phong trào Câu Lạc Bộ

* Trách nhiệm:

- Trợ giúp Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm xây dựng Phong trào theo tiêu chí hoạt động của Câu Lạc Bộ

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm của một Ủy viên Câu Lạc Bộ

- Hoàn thành tốt công việc của Ban chủ nhiệm đã phân công cho từng Ủy viên

- Có trách nhiệm giám sát, đốc thúc các Thành viên, Hội viên, Cần thủ trong và ngoài Câu lạc Bộ khi có giải Thi câu hoặc Sự kiện do Câu Lạc Bộ tổ chức.

* Quyền hạn:

- Tham dự các cuộc họp bàn về vấn đề Thành viên & Tổ chức

- Quyền yêu cầu bãi miễn thông tin đăng về họat động của Câu Lạc Bộ

- Tham gia góp ý kiến với Ban chủ nhiệm về các hoạt động Phong trào

    3. Quyền hạn & Trách nhiệm của Quản trị mạng

a. Administrator  ( Admin )

*Trách nhiệm:

- Chức năng của Administrator là điều hành chung trong toàn bộ diễn đàn, là đội ngũ cao nhất, có chức năng vừa quản lý, vừa điều hành diễn đàn

- Giám sát mọi hoạt động liên quan đến diễn đàn, luôn đặt sự phát triển của diễn đàn lên hàng đầu

*Quyền hạn:

- Điều hành toàn bộ Website, cấp quyền cho Mod để điều hành diễn đàn

- Luôn ý thức được trách nhiệm công việc của mình & hoàn thành mọi công việc của diễn đàn.

Theo dõi, biên tập, xử lý và chịu trách nhiệm cuối cùng cho tất cả bài viết trên diễn đàn

a. Moderator  ( Mod )

* Trách nhiệm:

- Giúp Ban quản trị điều hành diễn đàn

- Thường xuyên kiểm tra, chỉnh sửa những bài viết bị lỗi trên diễn đàn hay box mình quản lý

- Có nhiệm vụ đưa chuyên mục mà mình quản lý phát triển đúng hướng và xử lý tất cả các công việc liên quan đến chuyên mục đó

* Quyền hạn:

- Có quyền sửa bài viết, đổi tên và kiểm duyệt các bài viết trên diễn đàn

- Có quyền xóa tạm, hoặc xóa vĩnh viễn bài viết không đúng tiêu chí của Câu Lạc Bộ trong diễn đàn và box mình quản lý

- Hỗ trợ giúp đỡ, quản lý, nhắc nhở Thành viên trong diễn đàn, đề ra những biện pháp xử lý khi có Thành viên vi phạm

    4. Quyền lợi, nghĩa vụ & Trách nhiệm của Hội viên Câu Lạc Bộ

a. Hội viên Thường niên 

• Nghĩa vụ:

- Tham dự đầy đủ các hoạt động của Câu Lạc Bộ ( Tối thiểu 80% số lượng buổi sinh hoạt ).

-  Có đóng Hội phí 3 tháng 1 lần. ( Mức đóng Hội phí sẽ tính theo vật giá của từng thời điểm )

* Quyền lợi: 

Thông tin về Hội viên mới sẽ được thông báo trên Website của Câu Lạc Bộ 

- Được cấp thẻ Hội viên, có giá trị trong thời gian còn đóng Hội phí (tối thiểu 1 năm). Sau khi hết thời gian có giá trị của thẻ, Hội viên sẽ được cấp lại thẻ nếu chấp nhận tiếp tục làm Hội viên. 

- Được tham gia tất cả các giải Thi câu & Sự kiện do Câu Lạc Bộ tổ chức.

- Được hưởng quy chế giảm giá khi mua thiết bị hay dịch vụ từ các điểm liên kết của Câu Lạc Bộ. ( Danh sách các điểm liên kết sẽ cập nhật trên Website Tràng An

- Được ưu tiên đăng ký & giảm chi phí tùy vào từng họat động giao lưu của Câu Lạc Bộ theo sự chấp nhận của Ban lãnh đạo Câu Lạc Bộ 

- Được ứng cử và tự ứng cử vào Hội đồng quản trị Câu Lạc Bộ sau mỗi nhiệm kỳ ( 2 năm )

- Được quyền tham dự bầu Ban lãnh đạo Câu Lạc Bộ sau mỗi nhiệm kỳ ( 2 năm )

- Được quyền góp ý với Ban chủ nhiệm ( không ngoài mục đích xây dựng Câu Lạc Bộ) về các hoạt động, như tổ chức Thi câu & Sự kiện do Câu Lạc Bộ tổ chức 

* Trách nhiệm:

- Bảo vệ các giá trị tinh thần và vật chất cũng như quyền lợi của Câu Lạc Bộ

- Tôn trọng các Quyết định của Ban lãnh đạo Câu Lạc Bộ

- Nêu cao tinh thần đoàn kết, tôn trọng các Hội viên khác trong Câu Lạc Bộ

- Mặc đồng phục ( do Câu Lạc Bộ cấp phát ) trong các giải thi câu Thường kỳ, Mở rộng hoặc Sự kiện do Câu Lạc Bộ tổ chức.

- Giữ vững Truyền thống của Câu Lạc Bộ, thực hiện nghiêm túc Điều lệ & Quy chế khi tham gia các hoạt động của Câu Lạc Bộ

b. Nguyên tắc bãi miễn quyền Hội viên

- Ban lãnh đạo Câu Lạc Bộ có quyền hội ý bãi miễn quyền Hội viên, Thành viên nếu cố tình vi phạm và có xu hướng chống lại các tiêu chí họat động của Câu Lạc Bộ câu cá Tràng An

- Hội viên trễ hạn đóng hội phí quá 30 ngày sẽ mặc nhiên bị bãi miễn quyền Hội viên chính thức. 

     5. Cơ cấu quản lý Tài chính 

- Toàn bộ nguồn kinh phí sẽ do Ban lãnh đạo Câu lạc Bộ chịu trách nhiệm. 

- Tất cả các họat động liên quan tới việc thu chi tiền sẽ được quản lý theo cấu trúc sau:

a. Thu hội phí: 

- Hội viên chính thức của Câu lạc Bộ, sẽ phải đóng phí Hội viên cho Trưởng ban Tài chính của Câu Lạc Bộ, giữ phiếu nộp tiền để làm giấy nhận thẻ Hội viên chính thức.

b. Sử dụng Tài chính của Câu Lạc Bộ 

- Nguồn tài chính + kinh phí sẽ do Trưởng ban Tài chính Câu Lạc Bộ lưu giữ.

- Các công nợ và các khoản thu do Trưởng ban Tài chính chịu trách nhiệm đôn thúc, thu hồi, quản lý nguồn kinh phí. 

- Kế họach thu chi tài chính tổng thể phải được Hội đồng quản trị Câu Lạc Bộ  thông qua nhất trí.

- Các yêu cầu chi phí cao hơn phải được sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị theo nguyên tắc đa số.

- Trưởng ban Tài chính của Câu Lạc Bộ, có trách nhiệm báo cáo kế họach sử dụng Tài chính sau mỗi lần tổ chức giải & Sự kiện tới các Thành viên trong buổi họp của Hội đồng quản trị Câu Lạc Bộ.  

    6. Tất cả Thành viên, Hội viên sinh hoạt trong Câu lạc bộ câu cá Tràng An có trách nhiệm thực hiện Điều lệ này. 

___________________________

BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ CÂU CÁ TRÀNG ANSửa đổi bởi Hiepfc - 16/tháng hai/2012 vào lúc 12:45
Đã có (2) người cảm ơn Hiepfc với bài viết này: AKH (8/8/2011), tieulong (11/8/2011)
Back to Top
scott154 Xem từ trên xuống
Trung úy
Trung úy
Avatar

Ra nhập: 24/tháng năm/2017
Online Status: Offline
Tin bài: 130
  Trích đẫn scott154 Trích đẫn  Gửi tiếpReply Direct Link To This Post Posted: 18/tháng chín/2017 vào lúc 03:42
scott154
Back to Top
Nicole Hollingsworth Xem từ trên xuống
Đại úy
Đại úy
Avatar

Ra nhập: 25/tháng chín/2017
Online Status: Offline
Tin bài: 239
  Trích đẫn Nicole Hollingsworth Trích đẫn  Gửi tiếpReply Direct Link To This Post Posted: 04/tháng mười hai/2017 vào lúc 13:55
Nicole Hollingsworth
Back to Top
sarahw25 Xem từ trên xuống
Đại úy
Đại úy
Avatar

Ra nhập: 19/tháng mười hai/2017
Online Status: Offline
Tin bài: 236
  Trích đẫn sarahw25 Trích đẫn  Gửi tiếpReply Direct Link To This Post Posted: 20/tháng một/2018 vào lúc 18:37
Sarah Weekley
Back to Top
nannieh8 Xem từ trên xuống
Đại úy
Đại úy
Avatar

Ra nhập: 12/tháng một/2018
Online Status: Offline
Tin bài: 236
  Trích đẫn nannieh8 Trích đẫn  Gửi tiếpReply Direct Link To This Post Posted: 16/tháng ba/2018 vào lúc 19:21
Nannie Hughes
Back to Top
lcklck16 Xem từ trên xuống
Đại úy
Đại úy


Ra nhập: 12/tháng tư/2017
Online Status: Offline
Tin bài: 282
  Trích đẫn lcklck16 Trích đẫn  Gửi tiếpReply Direct Link To This Post Posted: 03/tháng tư/2018 vào lúc 10:03
Back to Top
xiaoou Xem từ trên xuống
Đại úy
Đại úy


Ra nhập: 09/tháng sáu/2018
Online Status: Offline
Tin bài: 279
  Trích đẫn xiaoou Trích đẫn  Gửi tiếpReply Direct Link To This Post Posted: 27/tháng bảy/2018 vào lúc 15:21

michael kors outlet clearance

polo ralph lauren

canada goose sale

pandora jewelry

nike outlet store

coach outlet online

coach outlet

canada goose jackets

coach factory outlet

ray ban sunglasses wholesale

polo pas cher

coach outlet

coach outlet online

nfl jerseys wholesale

nike outlet

coach outlet online store

polo ralph lauren outlet

nike outlet

canada goose outlet online

michael kors outlet online

polo ralph lauren

giuseppe zanotti outlet

mont blanc outlet

mulberry bags

christian louboutin

kate spade sale

jordan shoes

coach outlet online

michael kors outlet

canada goose jackets

michael kors outlet

jordan retro

canada goose outlet store

ray ban sunglasses

mlb jerseys wholesale

oakley sunglasses wholesale

ralph lauren outlet online

fitflops sale clearance

ray ban sunglasses outlet

clarks outlet

coach canada

michael kors outlet

canada goose outlet store

canada goose

nfl jerseys

michael kors handbags clearance

ugg,uggs,uggs canada

coach factory outlet

christian louboutin shoes

christian louboutin

nike outlet online

tory burch shoes

canada goose outlet store

cheap jordans

pandora

coach factory outlet

off white clothing

coach outlet

coach outlet

coach factory outlet

coach factory outlet

pandora outlet

ugg boots

pandora outlet

polo outlet

oakley sunglasses

canada goose outlet online

michael kors outlet clearance

coach outlet online

nike outlet online

true religion outlet

michael kors outlet online

adidas outlet store

michael kors purses

longchamp outlet online

kate spade outlet

canada goose outlet

polo outlet

ugg boots

canada goose jackets

ugg,uggs,uggs canada

vibram five fingers

kate spade handbags

polo outlet

canada goose outlet

mont blanc

adidas yeezy shoes

nike outlet

ugg outlet

coach factory outlet

mbt shoes outlet

coach outlet store online

coach factory outlet

adidas outlet

canada goose

oakley sunglasses wholesale

kate spade outlet online

canada goose

pandora jewelry

chenqiuying20180727ttt
Back to Top
 Gửi tiếp Gửi tiếpChuyển đến Diễn đàn Quyền Xem từ trên xuốngTrang này được tạo ra trong 0.266 seconds.
Thuốc nam kỳ diệu Bao hiem online,cong ty bao hiem    |   

Tổng số lần truy cập vào diễn đàn: 58251828 (lượt truy cập)


You are browsing this site with: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Your IP address is: 172.68.65.83
The DNS lookup of the IP address is: 172.68.65.83
The method used to call the page: GET
The server's domain name: clbcaucatrangan.com
This link

[Free Express Edition]
Copyright ©2010-2011 Web Wiz
Soi Than ,
Thuốc nam kỳ diệu
Cửa thép chống cháy,cua thep chong chay,cửa chống cháy,cua chong chay,cửa nhựa abs,cua nhua abs,cửa abs,cua abs,cua thep van go,cửa thép vân gỗ,cửa thép an toàn,cua thep an toan,cửa cuốn chống cháy,cua cuon chong chay,cửa gỗ chống cháy,cua go chong chay,cửa trượt tự động,cua truot tu dong,cửa kính chống cháy,cua kinh chong chay