Quản trị diễn đàn(|Quản trị diễn đàn | Quản trị diễn đàn | Quản trị diễn đàn | )Tổ chức Câu lạc bộ(|Tổ chức Câu lạc bộ | Tổ chức Câu lạc bộ | Tổ chức Câu lạc bộ | Tổ chức Câu lạc bộ | Tổ chức Câu lạc bộ | )Hoạt động sinh hoạt thường kỳ(|Hoạt động sinh hoạt thường kỳ | Hoạt động sinh hoạt thường kỳ | Hoạt động sinh hoạt thường kỳ | Hoạt động sinh hoạt thường kỳ | Hoạt động sinh hoạt thường kỳ | Hoạt động sinh hoạt thường kỳ | Hoạt động sinh hoạt thường kỳ | )Chuyên đề câu nhóm(|Chuyên đề câu nhóm | Chuyên đề câu nhóm | )Thành viên thảo luận(|Thành viên thảo luận | Thành viên thảo luận | Thành viên thảo luận | Thành viên thảo luận | Thành viên thảo luận | )Hồ câu liên kết & Shop kinh doanh(|Hồ câu liên kết & Shop kinh doanh | Hồ câu liên kết & Shop kinh doanh | Hồ câu liên kết & Shop kinh doanh | )Danh sách Hội viên

Diễn đàn Diễn đàn > Diễn đàn Trợ giúp
  Trợ giúp Trợ giúp  Tìm kiếm trên diễn đàn
  Nếu đây là lần đầu tiên của bạn,. Bạn có thể phải đăng ký trước khi bạn đăng bài.
Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm từ sự chọn lựa bên dưới..

Diễn đàn Trợ giúp


Chọn một chủ đề trợ giúp
đăng ký và đăng vào Diễn đàn
Tại sao tôi không thể đăng nhập được?
Tôi có cần phải đăng ký?
Bạn quên Mật khẩu
Tôi đã đăng ký trong quá khứ, nhưng không thể đăng nhập

Sở thích người này và Diễn đàn Cài đặt
Làm thế nào để thay đổi các cài đặt diễn đàn của tôi?
Diễn đàn lần và Ngày không phải là đặt vào địa phương thời gian
Cái gì của tôi hiện xếp hạng cho biết?
Tôi có thể thay đổi thứ hạng của tôi?
trình duyệt web gì tôi có thể sử dụng cho các diễn đàn này?

đăng vấn đề
Làm thế nào để tôi gửi một tin nhắn trong diễn đàn?
Làm thế nào để xóa bài viết?
Làm thế nào để tôi chỉnh sửa các bài viết?
Làm thế nào để thêm một chữ ký để đăng bài của tôi?
Làm thế nào để tạo một phiếu thăm dò ý kiến?
Làm sao tôi có thể không được xem một diễn đàn?
đăng bài của tôi không được hiển thị, là 'Ẩn', hoặc 'Đang chờ chấp thuận'
Rich Text Editor (WYSIWYG) đăng các vấn đề

Thông báo định dạng
BBcodes là gì?
Tôi có thể sử dụng HTML?
là gì Emoticons (Smilies)
Tôi có thể đăng hình ảnh?
chủ đề đóng là gì?

Nhóm người này
Diễn đàn quản trị viên là gì?
Điêu phối viên Diễn đàn là gì?
Nhóm người này là gì?

Thông điệp Riêng tư
Thông điệp Riêng tư là gì?
Tôi không thể gửi tin nhắn Riêng tư
Tôi không thể gửi tin nhắn Riêng tư vào một số người dùng
Làm sao tôi có thể ngăn chặn từ một ai đó gửi cho tôi tin nhắn Riêng tư

RSS Feeds
What is an RSS Feed?
Tại sao tôi phải đăng ký vào Diễn đàn RSS Feeds?

Lịch hệ thống
là gì Lịch hệ thống?
Làm thế nào để tôi tạo ra một sự kiện Lịch?


đăng ký và đăng vào Diễn đàn
Tại sao tôi không thể đăng nhập được?
Để đăng nhập vào Diễn đàn, bạn phải sử dụng Tên đăng nhập và mật khẩu mà bạn đã nhập khi đăng ký cho các Diễn đàn. Nếu bạn chưa đăng ký thì bạn phải làm như vậy để có thể đăng nhập. Nếu bạn đã đăng ký và vẫn không thể để đăng nhập đầu tiên sau đó kiểm tra xem bạn đã kích hoạt tất cả các tập tin cookie trên trình duyệt web của bạn, bạn có thể cần phải thêm vào trang web này vào danh sách các trình duyệt của bạn tin cậy của các trang web. Nếu bạn đang bị cấm từ các Diễn đàn thì điều này có thể ngăn cản bạn đăng nhập dưới hình thức, trong có trường hợp kiểm tra với các quản trị viên của Diễn đàn.
Back to Top

Tôi có cần phải đăng ký?
Bạn có thể không cần phải đăng ký để gửi bài trong Diễn đàn, đó là vào các thiết lập của Diễn đàn Quản trị viên cho dù họ là để cho phép bạn đăng bài trong Diễn đàn như là một người sử dụng chưa đăng ký. Tuy nhiên, bằng cách đăng ký, bạn sẽ có thể sử dụng thêm các tính năng. Nó chỉ mất vài phút để đăng ký, do đó, bạn nên làm như vậy.
Back to Top

Bạn quên Mật khẩu
Nếu bạn có bị mất mật khẩu của bạn sau đó không bình tĩnh. Mặc dù mật khẩu có thể không được lấy chúng có thể được đặt lại. Để thiết lập lại mật khẩu của bạn bấm vào nút Đăng nhập và ở dưới cùng của trang đăng nhập, bạn sẽ phải có một liên kết để các trang bị mất mật khẩu để yêu cầu một mật khẩu mới được gửi qua email cho bạn. Nếu tùy chọn này không có sẵn hoặc bạn không có một địa chỉ email hợp lệ trong hồ sơ của bạn thì bạn cần phải liên hệ với Người quản trị Diễn đàn hoặc một Điều phối viên và yêu cầu họ thay đổi của bạn mật khẩu cho bạn.
Back to Top

Tôi đã đăng ký trong quá khứ, nhưng không thể đăng nhập
Nó có thể được rằng bạn đã không gửi bất cứ điều gì cho một thời gian, hoặc không bao giờ đăng bất cứ điều gì. Nó được phổ biến cho Người quản trị Diễn đàn cho người sử dụng xóa theo định kỳ từ cơ sở dữ liệu miễn phí lên đến tên người dùng và giảm kích cỡ của cơ sở dữ liệu.
Back to Top

Sở thích người này và Diễn đàn Cài đặt
Làm thế nào để thay đổi các cài đặt diễn đàn của tôi?
Bạn có thể thay đổi cài đặt diễn đàn của bạn, thông tin hồ sơ, đăng ký thông tin chi tiết, vv từ Thành viên Control Panel Menu , một khi bạn đã đăng nhập vào các Diễn đàn. Bạn sẽ có thể kiểm soát nhiều khía cạnh và các thành viên truy cập vào các tính năng từ trung ương trình đơn này.
Back to Top

Diễn đàn lần và Ngày không phải là đặt vào địa phương thời gian
Thời gian sử dụng trong Diễn đàn đã được thiết lập bởi Người quản trị Diễn đàn. Để thay đổi Thời và Ngày của riêng bạn để địa phương sau đó chỉ cần chỉnh sửa các cài đặt của bạn 'Diễn đàn Sở thích' của bạn Thành viên Control Panel Menu , và các thiết lập của bao nhiêu thời gian là cách bù đắp từ các địa phương thời gian của riêng bạn. Các Diễn đàn không được thiết kế để điều chỉnh giữa các tiêu chuẩn ánh sáng ban ngày và tiết kiệm thời gian, do đó, bạn có thể cần phải điều chỉnh thời gian bù đắp trong Diễn đàn Sở thích của bạn trong những tháng.
Back to Top

Cái gì của tôi hiện xếp hạng cho biết?
Hạng trong diễn đàn cho biết nhóm người sử dụng mà bạn là một thành viên và để nhận dạng người sử dụng, ví dụ, điều phối viên và các quản trị viên có thể có một xếp hạng đặc biệt. Phụ thuộc vào thiết lập của diễn đàn bạn có thể có khả năng sử dụng các tính năng khác nhau của diễn đàn tùy thuộc vào thứ hạng mà bạn thuộc về.
Back to Top

Tôi có thể thay đổi thứ hạng của tôi?
Thông thường, bạn có thể không, nhưng nếu các diễn đàn quản trị viên đã thiết lập ranks bằng cách sử dụng các bậc thang hệ thống bạn có thể có khả năng di chuyển lên các nhóm trong diễn đàn của số lượng các bài viết mà bạn đã thực hiện.
Back to Top

trình duyệt web gì tôi có thể sử dụng cho các diễn đàn này?
Bạn có thể sử dụng diễn đàn này với hầu như bất kỳ trình duyệt web hỗ trợ XHTML và JavaScript. Đối với chức năng đầy đủ, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Internet Explorer 7 +, Firefox, Opera 9 +, 9 + và Netscape. Safari và các phiên bản Internet Explorer trước khi phiên bản 7, nhưng sẽ chạy với giảm chức năng.
Back to Top

đăng vấn đề
Làm thế nào để tôi gửi một tin nhắn trong diễn đàn?
Để gửi một tin nhắn trong Diễn đàn bấm vào nút có liên quan trên các diễn đàn hoặc chủ đề màn hình. Tùy thuộc vào cách thức quản trị viên của diễn đàn đã thiết lập các diễn đàn phụ thuộc nếu bạn cần phải đăng nhập đầu tiên trước khi bạn có thể đăng bai. Các phương tiện sẵn có cho quý vị trong mỗi của diễn đàn được liệt kê ở dưới cùng của màn hình chủ đề.
Back to Top

Làm thế nào để xóa bài viết?
Trừ khi bạn là một Điều phối viên Diễn đàn Quản trị viên hoặc một bạn chỉ có thể xoá các bài viết của chính bạn và chỉ khi diễn đàn đã được thiết lập với các quyền có liên quan để bạn có thể xóa bài viết của bạn. Nếu ai đó đã phản hồi đến bài viết của bạn sau đó bạn sẽ không còn có thể xóa nó.
Back to Top

Làm thế nào để tôi chỉnh sửa các bài viết?
Trừ khi bạn là một Điều phối viên Diễn đàn Quản trị viên hoặc một bạn chỉ có thể chỉnh sửa các bài viết của chính bạn và chỉ khi các quản trị viên của diễn đàn đã tạo ra những quyền có liên quan để bạn có thể làm như vậy. Khi bạn chỉnh sửa các bài viết của bạn tùy thuộc vào thiết lập diễn đàn, nó sẽ hiển thị tên người sử dụng, thời gian, và ngày khi đã đăng bài edited ở dưới cùng của bài viết.
Back to Top

Làm thế nào để thêm một chữ ký để đăng bài của tôi?
Nếu diễn đàn quản trị viên đã được cho phép sử dụng các chữ ký trong các diễn đàn bạn có thể thêm vào một chữ ký vào dưới cùng của các bài viết của bạn. Để làm như vậy trước tiên bạn cần phải tạo ra một chữ ký của Hồ sơ Thông tin 'của bạn Bảng điều khiển Thành viên Menu , một khi bạn đã làm điều này bạn có thể thêm vào chữ ký của bạn vào dưới cùng của các bài viết của bạn bằng cách kiểm tra 'Hiển thị Chữ ký' ô trống ở dưới cùng của hình thức gửi bài.
Back to Top

Làm thế nào để tạo một phiếu thăm dò ý kiến?
Nếu bạn có đủ quyền để tạo một phiếu thăm dò ý kiến trong một diễn đàn, bạn sẽ thấy một 'mới Thăm dò ý kiến' nút ở phía trên cùng của màn hình trên các diễn đàn và chủ đề màn hình. Khi tạo một phiếu thăm dò ý kiến bạn cần phải nhập một phiếu thăm dò ý kiến câu hỏi và ít nhất hai tùy chọn cho phiếu thăm dò ý kiến. Bạn cũng có thể chọn xem mọi người có thể bình chọn nhiều lần, hoặc chỉ một lần trong phiếu thăm dò ý kiến.
Back to Top

Làm sao tôi có thể không được xem một diễn đàn?
Một số diễn đàn được thiết lập để chỉ cho phép một số người sử dụng hay nhóm người sử dụng truy cập chúng. Để xem, đọc, đăng bài, vv trong một diễn đàn bạn có thể cần sự cho phép đầu tiên mà chỉ là một diễn đàn điều phối viên hoặc một diễn đàn quản trị có thể cấp cho bạn
Back to Top

đăng bài của tôi không được hiển thị, là 'Ẩn', hoặc 'Đang chờ chấp thuận'
Điều này có nghĩa là bạn đã gửi một hoặc Đăng mới Chủ đề cho một diễn đàn mà yêu cầu các diễn đàn: admin hoặc người kiểm duyệt chấp nhận bài viết của bạn trước khi nó được hiển thị cho các thành viên khác hoặc công chúng. Việc Đăng vẫn còn sẵn sàng cho các thành viên người gửi Đăng để chỉnh sửa hoặc xóa trong thời gian này.
Back to Top

Rich Text Editor (WYSIWYG) đăng các vấn đề
Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt Internet Explorer 5 + (chỉ có cửa sổ), trình duyệt Firefox, Opera 9 +, hoặc Netscape 7 +, và nếu các quản trị viên của diễn đàn đã kích hoạt nó, bạn cần phải có một Rich Text (WYSIWYG) biên soạn để loại tin nhắn của bạn với. Nếu bạn thấy rằng bạn đang gặp vấn đề về gửi bài bằng cách sử dụng trình soạn thảo WYSIWYG thì bạn có thể vô hiệu hoá tính năng này bằng cách đơn giản WYSIWYG biên soạn chỉnh sửa hồ sơ của bạn và lựa chọn để tắt WYSIWYG Đăng biên soạn.
Back to Top

Thông báo định dạng
BBcodes là gì?
Diễn đàn BBcodes cho phép bạn định dạng các tin nhắn mà bạn đã đăng bài trong diễn đàn. BBcodes là rất tương tự như HTML ngoại trừ các thẻ được kèm theo trong dấu ngoặc vuông, [và], hơn là, . Bạn cũng có thể vô hiệu hóa BBcodes khi đăng một bài viết. Click vào đây để xem BBcodes có sẵn có trong diễn đàn .
Back to Top

Tôi có thể sử dụng HTML?
HTML có thể không được sử dụng trong các bài viết của bạn, điều này được thực hiện vì lý do bảo mật như mã HTML độc hại có thể được sử dụng để tiêu diệt sự bố trí của diễn đàn hoặc thậm chí sụp đổ một trình duyệt web khi người dùng cố gắng để xem một bài.
Back to Top

là gì Emoticons (Smilies)
Emoticons Smilies là nhỏ hoặc các hình ảnh đồ họa có thể được sử dụng để diễn đạt cảm xúc hoặc hiển thị cảm xúc. Nếu diễn đàn đã cho phép các quản trị viên Emoticons trong diễn đàn sau đó bạn có thể nhìn thấy chúng bên cạnh các hình thức gửi bài khi đăng một bài viết. Để thêm một biểu tượng cảm xúc cho bài viết của bạn sau đó chỉ cần click vào biểu tượng cảm xúc mà bạn muốn thêm vào bài viết của bạn.
Back to Top

Tôi có thể đăng hình ảnh?
Hình ảnh có thể được thêm vào các bài viết của bạn, nếu các diễn đàn quản trị viên có được cho phép tải lên hình ảnh của bạn có thể sử dụng này để tải lên một hình ảnh từ máy tính riêng của bạn vào tin nhắn của bạn. Tuy nhiên, nếu hình ảnh tải lên không có sẵn thì bạn sẽ cần phải liên kết đến hình ảnh mà cần phải được lưu trữ trên một máy chủ trang web có thể truy cập công khai, ví dụ như http://www.mysite.com/my-picture.jpg.
Back to Top

chủ đề đóng là gì?
Đóng cửa chủ đề được đặt theo cách này của diễn đàn các quản trị viên hoặc người kiểm duyệt. Sau khi một chủ đề được đóng lại, bạn sẽ không còn có thể đăng bài trả lời trong một chủ đề hoặc bỏ phiếu trong một phiếu thăm dò ý kiến.
Back to Top

Nhóm người này
Diễn đàn quản trị viên là gì?
Diễn đàn quản trị viên là những người có mức cao nhất trong kiểm soát đối với các diễn đàn, họ có khả năng để bật và tắt các tính năng trên diễn đàn, cấm người sử dụng, loại bỏ người sử dụng, sửa đổi và xóa các bài viết, tạo ra các nhóm người sử dụng, vv
Back to Top

Điêu phối viên Diễn đàn là gì?
Điêu phối viên là cá nhân hoặc các nhóm của người sử dụng sau khi xem xét các hoạt động hàng ngày của diễn đàn. Họ có quyền lực để chỉnh sửa, xóa, di chuyển, đóng, unclose, các chủ đề và các bài viết, trong diễn đàn mà họ vừa. Điêu phối viên thường có để ngăn chặn người đến từ gửi bài xúc phạm hoặc lạm dụng các tài liệu.
Back to Top

Nhóm người này là gì?
Nhóm người này là một cách để nhóm người sử dụng. Mỗi người sử dụng là một thành viên của một usergroup và mỗi nhóm có thể được chỉ định quyền lợi cá nhân trong diễn đàn, để đọc, xem, đăng bài, tạo phiếu thăm dò ý kiến, vv
Back to Top

Thông điệp Riêng tư
Thông điệp Riêng tư là gì?
Nếu diễn đàn quản trị viên đã kích hoạt riêng tư Nhắn tin bạn có thể sử dụng diễn đàn xây dựng trong hệ thống tư nhân Nhắn tin để gửi tin nhắn Riêng tư cho các thành viên trong diễn đàn. Hệ thống các công trình rất nhiều như gửi thư điện tử, nhưng trong Diễn đàn hệ thống.
Back to Top

Tôi không thể gửi tin nhắn Riêng tư
có thể có một vài lý do cho việc này, bạn không được đăng nhập, bạn không được đăng ký, hoặc các diễn đàn quản trị viên đã vô hiệu hoá các hệ thống Thông điệp Riêng tư.
Back to Top

Tôi không thể gửi tin nhắn Riêng tư vào một số người dùng
Điều này có thể bởi vì người mà bạn đang cố gắng gửi một tin nhắn để tư nhân đã bị chặn từ các bạn có thể gửi tin nhắn Riêng tư họ, những người'Hộp thư đến'là đầy đủ, hoặc bạn đã vượt quá số lượng tin nhắn Riêng tư, bạn có thể gửi trong này giờ. Nếu bất kỳ điều nào trong đây là những trường hợp bạn sẽ nhận được một tin nhắn thông báo cho bạn về điều này nếu bạn cố gắng gửi một thành viên Thông báo tư nhân.
Back to Top

Làm sao tôi có thể ngăn chặn từ một ai đó gửi cho tôi tin nhắn Riêng tư
Nếu bạn thấy rằng bạn đang không mong muốn nhận được tin nhắn Riêng tư từ một người sử dụng, bạn có thể chặn chúng từ bạn gửi tin nhắn Riêng tư. Để làm được điều này được vào hệ thống Thông điệp Riêng tư và đi vào danh sách buddy của bạn. Về để thêm người sử dụng như là một buddy, nhưng thay vì chọn các lựa chọn từ danh sách thả xuống 'Không được tin nhắn bạn', điều này sẽ ngăn chặn người dùng này từ các bạn gửi tin nhắn Riêng tư nữa.
Back to Top

RSS Feeds
What is an RSS Feed?
RSS, trong đó viết tắt của Really Simple cung cấp, là một công nghệ bằng cách sử dụng XML cho phép các trang web cung câp cho trang web nội dung trang web. Nếu diễn đàn quản trị đã được kích hoạt Nguồn cấp dữ liệu RSS, bạn có thể đăng ký vào bất kỳ RSS Feeds sẵn có trong diễn đàn để bạn luôn luôn cập nhật mới nhất với những Bài viết hay Lịch Sự kiện.
Back to Top

Tại sao tôi phải đăng ký vào Diễn đàn RSS Feeds?
Có rất nhiều cách để bạn có thể đăng ký vào một hoặc tất cả các nguồn cấp dữ liệu của RSS có sẵn trong diễn đàn, của cả hai, bằng cách sử dụng một trình duyệt web hỗ trợ Live RSS Bookmarks (Firefox, IE7, Safari, Opera), bằng cách sử dụng trực tuyến RSS Tin tức đọc, bằng cách sử dụng Windows Vista Sidebar, một cài đặt RSS News Reader trên máy tính của bạn, hoặc sử dụng một chương trình email hỗ trợ RSS như Mozilla Thunderbird.
Back to Top

Lịch hệ thống
là gì Lịch hệ thống?
Các Lịch là một hệ thống được xây dựng trong Lịch hệ thống hoạt động rất bình thường giống như một lịch hay nhật ký, với Xem Tuần, Tháng Xem, và năm Xem. Bạn có thể lựa chọn những gì Tuần, Tháng, hoặc Năm, bạn muốn xem Lịch sự kiện và xem các thành viên và ngày sinh nhật của bạn được chọn ngày.
Back to Top

Làm thế nào để tôi tạo ra một sự kiện Lịch?
Nếu diễn đàn quản trị viên đã cấp phép thành viên hoặc một nhóm để tạo ra một Lịch tổ chức sự kiện, bạn có thể chọn một'Ngày tổ chức sự kiện 'khi tạo ra một chủ đề mới. Sự kiện này sau đó có thể được xem như thế nào khác trong Diễn đàn Chủ đề hoặc thông qua Lịch hệ thống, nơi nó được hiển thị theo ngày xảy ra sự kiện trên.
Back to Top

Chuyển đếnTrang này được tạo ra trong 0.093 seconds.
Thuốc nam kỳ diệu Bao hiem online,cong ty bao hiem    |   

Tổng số lần truy cập vào diễn đàn: 59780169 (lượt truy cập)


You are browsing this site with: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Your IP address is: 172.70.134.139
The DNS lookup of the IP address is: 172.70.134.139
The method used to call the page: GET
The server's domain name: clbcaucatrangan.com
This link

[Free Express Edition]
Copyright ©2010-2011 Web Wiz
Soi Than ,
Thuốc nam kỳ diệu
Cửa thép chống cháy,cua thep chong chay,cửa chống cháy,cua chong chay,cửa nhựa abs,cua nhua abs,cửa abs,cua abs,cua thep van go,cửa thép vân gỗ,cửa thép an toàn,cua thep an toan,cửa cuốn chống cháy,cua cuon chong chay,cửa gỗ chống cháy,cua go chong chay,cửa trượt tự động,cua truot tu dong,cửa kính chống cháy,cua kinh chong chay