Print Page | Close Window

KẾT QUẢ CÁC GIẢI THI CÂU BỘ MÔN CẦN MÁY VÀ BẢNG XẾP HẠNG CẦN THỦ 2018

Printed From: clbcaucatrangan.com/forums
Category: Tổ chức Câu lạc bộ
Forum Name: Thông báo của Ban chủ nhiệm
Forum Discription: Tin quan trọng từ BCN & HĐQT Câu lạc bộ
URL: http://www.clbcaucatrangan.com/forums/forum_posts.asp?TID=30170
Printed Date: 20/tháng một/2022 vào lúc 03:36


Topic: KẾT QUẢ CÁC GIẢI THI CÂU BỘ MÔN CẦN MÁY VÀ BẢNG XẾP HẠNG CẦN THỦ 2018
Posted By: DOTHANHHUY
Chủ đề: KẾT QUẢ CÁC GIẢI THI CÂU BỘ MÔN CẦN MÁY VÀ BẢNG XẾP HẠNG CẦN THỦ 2018
Date Posted: 29/tháng một/2018  vào lúc 23:46
  01.GIẢI THI CÂU THƯỜNG KỲ 28/01/2018 (25 cần thủ)

Giải Nhất: Hoàng Văn Đạo   3 đ
Giải Nhì: Trần Quang Hà   2 đ
Giải Ba: Nguyễn Tuấn Anh   1 đ
               Trương Khắc Long   1 đ
Giải Cá To Nhất: Nguyễn Hữu Đạt   1 đ

 02. GIẢI THI CÂU KHAI CẦN ĐẦU XUÂN 11/03/2018 (32 cần thủ)

Giải Nhất: Lương Đình Toàn 3 đ
Giải Nhì: Nguyễn Hồng Vũ 2 đ
Giải Ba: Vũ Hữu Anh 1 đ
               Quang Cường 1 đ
Giải Cá To Nhất: Trương Khắc Long 1 đ

03. GIẢI THI CÂU THƯỜNG KỲ 15/04/2018 (45 cần thủ )

Giải Nhất: Nguyễn Hữu Quảng 3 đ
Giải Nhì: Dương Văn Cường 2 đ
Giải Ba:  Nguyễn Hồng Vũ 1 đ
                Nguyễn Quốc Anh 1 đ
Giải Cá To Nhất: Hoàng Văn Đạo 1 đ

04. GIẢI THI CÂU THƯỜNG KỲ 13/05/2018 ( 27 cần thủ )

Giải Nhất: Nguyễn Tuấn Anh 3 đ
Giải Nhì: Trương Khắc Long 2 đ
Giải Ba: Nguyễn Duy Khánh 1 đ
               Trương Trọng Phương 1 đ
Giải Cá To Nhất: Nguyễn Hồng Hiếu 1 đ

05. GIẢI THI CÂU THƯỜNG KỲ 17/06/2018 ( 33 cần thủ)

Giải Nhất: Lưu Văn Khoa 3 đ
Giải Nhì: Dương Văn Cường 2 đ
Giải Ba: Phan Văn Tâm 1 đ
              Nguyễn Tuấn Anh 1 đ
Giải Cá To Nhất: Nguyễn Kim Quân 1 đ

06. GIẢI THI CÂU THƯỜNG KỲ 08/07/2018 (29 cần thủ)

Giải Nhất: Lê Ninh 3 đ
Giải Nhì: Đặng Mạnh Hà 2 đ
Giải Ba: Dương Văn Cường 1 đ
               Phan Văn Bình 1 đ
Giải Cá To Nhất: Trương Trọng Phương 1 đ

07. GIẢI THI CÂU THƯỜNG KỲ 12/08/2018 (27 cần thủ)

Giải Nhất: Đặng Mạnh Hà 3 đ
Giải Nhì: Trương Khắc Long 2 đ
Giải Ba: Trương Trọng Phương 1 đ
               Đỗ Minh Tâm 1 đ
Giải Cá To Nhất: Đặng Mạnh Dũng 1 đ
Print Page | Close Window